+4 0723.636.998 policromie@gmail.com

„Dezvoltare activitate de editare digitală

la SC MANIFEST SRL”

despre proiect

Proiect por 2014-2020

S.C. MANIFEST  S.R.L., cu sediul în Str. Traian Vuia, nr. 13 A, clădirea C2, camerele 21 și 22, Mun. SUCEAVA, Jud. SUCEAVA, a realizat proiectul „Dezvoltare activitate de editare digitală la SC MANIFEST SRL”, cod SMIS 134504, co-finanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR), în baza contractului de finanţare încheiat cu Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice  în calitate de Autoritate de Management și Organismul Intermediar Agenția pentru Dezvoltare Regională Nord-Est.

 

Valoarea totală a proiectului este de 1.164.730,42 lei din care asistenţa nerambursabilă este de 817.268,78  lei. Contribuția FEDR la finanțarea nerambursabilă este de 694.678,48 lei. Proiectul se derulează în cadrul Programului Operațional Regional 2014 – 2020 și se implementează în Str. Traian Vuia, nr. 13 A, clădirea C2, camerele 21 și 22, Mun. SUCEAVA, Jud. SUCEAVA, pe o durată de 46 luni, respectiv între data 05.09.2021 și data 30.06.2023.

 

Obiectivul general al proiectului este consolidarea poziției în piață a SC MANIFEST SRL prin dezvoltarea și eficientizarea fluxului tehnologic de prestare a serviciilor de editare a materialelor publicitare, conform standardelor de calitate si nevoilor clienților.

 

Obiectivele specifice ale acestui proiect sunt:

  •  Să achiziționeze echipamentele și programele informatice necesare pentru toate operațiunile de editare digitală a materialelor publicitare;
  •  Creșterea cifrei de afaceri cu minim 10% în primul an după împlementarea proiectului;
  •  Angajarea unei personae din categoria persoanelor defavorizate, până la finalizarea perioadei de implementare a proiectului.

 

Implementarea proiectului are ca principal rezultat dezvoltarea și eficientizarea fluxului tehnologic de prestare a serviciilor de editare a materialelor publicitare, conform standardelor de calitate și nevoilor clienților prin achiziționarea a 3 echipamente și 2 programe informatice de specialitate. Implementarea acestui proiect va avea ca rezultat creșterea cifrei de afaceri cu minim 10% și crearea unui loc nou de muncă pentru persoane din categoria persoanelor  defavorizate.

 

Detalii suplimentare se pot obtine de la domnul ZAHARIE-BUTUCEL TEODOR-DAVID, telefon 0754586662, e-mail: zahariedavid15@gmail.com

“Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României” 

Pentru informatii detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați www.fonduri-ue.ro  

Investim în viitorul tău! Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Regional 2014 – 2020

www.inforegio.ro    |   facebook.com/inforegio.ro

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.